Servicii oferite

Pentru a solicita o ofertă personalizată, vă rugăm folosiți formularul de CONTACT.

Avantajele externalizării a serviciilor contabile:

 1. Clientul beneficiază de experiența prestatorului din punct de vedere al:
  • Relațiilor cu autoritățile și organele de control financiar-fiscal
  • Identificarea punctelor forte/slabe ale companiei, în încercarea de a maximiza profitul
 2. Responsabilitatea se transferă la prestator:
  • Despăgubiri în cazul unor erori prin asigurarea de risc profesional
  • Respectarea termenelor de depunere sunt în grija prestatorului
 3. Reducerea costurilor datorită:
  • Eliminării cheltuielilor salariale și a impozitelor/contribuțiilor aferente personalului pentru contabilitate
  • Reducerea cheltuielilor cu spațiu, mobilier și calculatoare
  • Reducerea cheltuielilor cu deplasările la autorități
  • Minimizarea riscului de a primi amenzi și penalități survenite din lipsă de experiență
  • Eliminarea costurilor cu programele de contabilitate

Prin colaboratorii noștri asigurăm servicii și consultanță juridică, înființare firmă, design web/logo, traduceri și nu numai.

Vă propunem următoarele servicii în trei limbi - română, maghiară și engleză - în funcție de necesitățile Dvs.:

 • Contabilitatea registrului de casă
 • Contabilitatea notelor de intrare-receptie (NIR-uri)
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli
 • Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie
 • Completarea de ordine de plată, foi de vărsământ
 • Înregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității
 • Evidența și analiza clienților/furnizorilor
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării
 • Calcularea impozitelor de plată și prezentarea unor soluții pentru minimizarea acestora în limita legislației
 • Stabilirea obligațiilor de plată lunare/trimestriale la bugetul de stat și la cel de asigurări sociale
 • Prezentarea balanței de verificare lunară
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele
 • Informări asupra situației financiar-contabile a societății
 • Ținerea la curent a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil
 • Reprezentarea Clientului în fața organelor de control
 • Contabilitatea fișelor de magazie
 • Contabilitatea stocurilor de mărfuri
 • Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-recepție și a bonurilor de consum/notelor de predare
 • Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune
 • Contabilitatea importurilor și exporturilor
 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime
 • Contabilitatea ieșirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii.
 • Corectarea erorilor de inregistrări contabile
 • Corectarea erorilor de calcul la impozite și taxe
 • Corelarea declarațiilor fiscale cu evidențele contabile
 • Întocmirea documentelor emise pentru perioada refăcută.
 • Consultanță cu privire la reglementările fiscale și contabile aplicabile Clientului
 • Asistență pe parcursul controalelor fiscale, inclusiv la cele pentru recuperare de TVA
 • Aplicarea reglementărilor și a normelor BNR
 • Proiectarea politicii contabile ale companiei
 • Consultanță în probleme de impozite și taxe
 • Proiectarea unor raportări manageriale, situații financiare, cash-flowuri specifice activității clientului
 • Analiza structurilor și rezultatelor financiare
 • Analiza datoriilor și creanțelor
 • Analiza capitalurilor și imobilizărilor
 • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
 • Asistență și consultanță financiară în privința dificultăților companiei (analiza riscurilor și determinarea unor soluții)
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății
 • Analiza cash-flowurilor
 • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.
 • Inventarierea anuală - obligatorie pentru toate companiile, etapa premergătoare întocmirii situațiilor financiare anuale
 • Inventarierea periodică - se realizează în scopul identificării și diminuării riscurilor de pierderi din patrimoniul companiei, mai ales în cazul industriilor cu risc ridicat, efectuată integral sau parțial prin sondaj
 • Inventarierea ocazională - se efectuează la predarea – primirea unei gestiuni, la fuzionarea unor companii, la determinarea lipsurilor in urma unor calamități
Serviciile de inventariere oferite de noi sunt disponibile pe tot teritoriul României.
 • Întocmirea contractelor de muncă, fișei de post, acte adiționale și decizii de încetare
 • Întocmire Revisal - dosar electronic pentru fiecare angajat
 • Întocmire declarație lunară 112
 • Întocmire fluturași, ștat salarii, calcul salarii și ordine de plată aferent impozitului pe venitul din salarii și contribuții sociale
 • Transmiterea și înregistrarea la ITM a contractelor individuale de munca, actelor adiționale, deciziilor de suspendare sau de încetare activitate
 • Întocmire de proceduri de promovare, de sancționare sau de concediere disciplinară
 • Întocmirea și eliberarea adeverințelor medicale și de venit
 • Înregistrarea concediilor medicale și a concediilor de odihnă
 • Întocmirea regulamentelor de ordine interioară
 • Sprijin în elaborarea organigramei.